BIOfood

BIOfood

Informatieve links verzameld met betrekking tot de biologische voedsel sector.

Biologische landbouw en voeding is een verzamelnaam voor landbouwmethoden en voedingsmiddelen die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden. In Nederland wordt ook het woord ecologisch gebruikt en de Engelse term is organic. Deze termen verwijzen naar dezelfde landbouwmethoden, waarvan de minimale eisen internationaal zijn overeengekomen en vastgelegd.
Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_landbouw_en_voeding

bionext.nl

Ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding.

Bionext is opgericht door biologische boeren en tuinders (BioHuis), handel en verwerking (VBP) en winkels (Biowinkelvereniging). Bionext behartigt de collectieve belangen van de biologische sector in eigen land en in Brussel via de IFOAM EU Groep. Bionext is woordvoerder voor de biologische branche en is aanspreekpunt voor elke partij met interesse in biologische landbouw en voeding (maatschappelijke organisaties, overheid, politiek, media en consumenten).

bionext.nl/biologisch

Biologisch is dé manier om lekker en divers eten te produceren met respect voor de natuur, zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Behalve eten kan het ook om katoen gaan, of verzorgingsproducten. Het gaat altijd om leven: om producten afkomstig van planten of dieren.


Als op een product staat dat het biologisch is, is dat ook zo. Het woord 'biologisch' is namelijk wettelijk beschermd. De eisen zijn erop gericht zo natuurlijk mogelijke voeding te produceren. Ook als op een product het woord bio, eko, eco of organic staat, moet het voldoen aan de eisen voor biologisch. Biologische producten zijn te herkennen aan het 'groene blaadje': het Europese keurmerk dat vanaf 1 juli 2012 op alle verpakte biologische voeding moet staan. (Zie ook de site van het Voedingscentrum.) Het 'groene blaadje' - dat overigens ook in zwart of  wit afgedrukt mag worden - betekent dat het product voldoet aan de wettelijke eisen voor biologische productie, en dat een strenge controle plaatsvindt door een onafhankelijke organisatie: Stichting Skal.

Biofood Magazine

BIOFOOD is het vakblad voor iedereen die werk maakt van biologische landbouw en voeding. Oftewel, voor iedereen in Nederland en Vlaanderen die professioneel actief is in de (primaire) productie, handel, verwerking en retail van biologische landbouw en voeding, inclusief catering en horeca. BIOFOOD wordt het vakblad voor iedereen BIOFOOD informeert, signaleert en analyseert met veel oog voor de praktijk van het ondernemen, inclusief financiële en bedrijfseconomische aspecten en onderwerpen als logistiek en marketing. BIOFOOD kijkt daarnaast over de eigen grenzen heen en volgt maatschappelijke ontwikkelingen als verduurzaming en corporate governance op de voet.


www.bionext.nl/zakelijk/communicatie/biofood-magazine

BioKennis-nieuws

Hier worden automatisch de nieuwsberichten van bioKennis geplaatst (RSS-feed). Deze berichten zijn afkomstig biologisch onderzoek van o.a. Wageningen UR, louis Bolk Instituut en het Vlaamse CCBT.  Bij alle berichten staat een contactpersoon vanuit het biologisch onderzoek vermeld.


http://www.bionext.nl/zakelijk/kwaliteit-innovatie/biokennis-nieuws